محمد افاضاتی

دیده ها، شنیده ها و علاقه مندی های یک برنامه نویس
سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۱، ۰۴:۰۲ ب.ظ

اولین دامنه های ثبت شده

دامنه، در حقیقت همان آدرسی است که ما سایت ها را به آن می شناسیم. اسمی که به جای استفاده از IP، خیلی راحت در آدرس بار مرورگر می زنیم و سایت مورد نظر را باز می کنیم.

آمار جالبی را چند وقت پیش دیدم با عنوان ۱۰۰ دامنه قدیمی com ...

اولین دامنه ثبت شده Symbolics.com بوده که سال ۱۹۸۵ ثبت شده است. دامنه هایی مثل Hp، IBM و ... جز همان ردیف های اولیه است...

فصله بین این ۱۰۰ تا چیزی حدود ۲ سال و نیم بوده است. اولین دامنه دو حرفی HP بوده ...

منبع

 

لیست ۱۰۰ دامنه های ثبت شده:

1.  15 Mar 1985  Symbolics.com
2.  24 Apr 1985  BBN.com
3.  24 May 1985  Think.com
4.  11 Jul 1985  MCC.com
5.  30 Sep 1985  DEC.com
6.  07 Nov 1985  Northrop.com
7.  09 Jan 1986  Xerox.com
8.  17 Jan 1986  SRI.com
9.  03 Mar 1986  HP.com
10.  05 Mar 1986  Bellcore.com
11.  19 Mar 1986  IBM.com
11.  19 Mar 1986  Sun.com
13.  25 Mar 1986  Intel.com
13.  25 Mar 1986  TI.com
15.  25 Apr 1986  ATT.com
16.  08 May 1986  GMR.com
16.  08 May 1986  TEK.com
18.  10 Jul 1986  FMC.com
18.  10 Jul 1986  UB.com
20.  05 Aug 1986  Bell-ATL.com
20.  05 Aug 1986  GE.com
20.  05 Aug 1986  Grebyn.com
20.  05 Aug 1986  ISC.com
20.  05 Aug 1986  NSC.com
20.  05 Aug 1986  Stargate.com
26.  02 Sep 1986  Boeing.com
27.  18 Sep 1986  ITCorp.com
28.  29 Sep 1986  Siemens.com
29.  18 Oct 1986  Pyramid.com
30.  27 Oct 1986  AlphaCDC.com
30.  27 Oct 1986  BDM.com
30.  27 Oct 1986  Fluke.com
30.  27 Oct 1986  Inmet.com
30.  27 Oct 1986  Kesmai.com
30.  27 Oct 1986  Mentor.com
30.  27 Oct 1986  NEC.com
30.  27 Oct 1986  Ray.com
30.  27 Oct 1986  Rosemount.com
30.  27 Oct 1986  Vortex.com
40.  05 Nov 1986  Alcoa.com
40.  05 Nov 1986  GTE.com
42.  17 Nov 1986  Adobe.com
42.  17 Nov 1986  AMD.com
42.  17 Nov 1986  DAS.com
42.  17 Nov 1986  Data IO.com
42.  17 Nov 1986  Octopus.com
42.  17 Nov 1986  Portal.com
42.  17 Nov 1986  Teltone.com
42.  11 Dec 1986  3Com.com
50.  11 Dec 1986  Amdahl.com
50.  11 Dec 1986  CCUR.com
50.  11 Dec 1986  CI.com
50.  11 Dec 1986  Convergent.com
50.  11 Dec 1986  DG.com
50.  11 Dec 1986  Peregrine.com
50.  11 Dec 1986  Quad.com
50.  11 Dec 1986  SQ.com
50.  11 Dec 1986  Tandy.com
50.  11 Dec 1986  TTI.com
50.  11 Dec 1986  Unisys.com
61.  19 Jan 1987  CGI.com
61.  19 Jan 1987  CTS.com
61.  19 Jan 1987  SPDCC.com
64.  19 Feb 1987  Apple.com
65.  04 Mar 1987  NMA.com
65.  04 Mar 1987  Prime.com
67.  04 Apr 1987  Philips.com
68.  23 Apr 1987  Datacube.com
68.  23 Apr 1987  Kai.com
68.  23 Apr 1987  TIC.com
68.  23 Apr 1987  Vine.com
72.  30 Apr 1987  NCR.com
73.  14 May 1987  Cisco.com
73.  14 May 1987  RDL.com
75.  20 May 1987  SLB.com
76.  27 May 1987  ParcPlace.com
76.  27 May 1987  UTC.com
78.  26 Jun 1987  IDE.com
79.  09 Jul 1987  TRW.com
80.  13 Jul 1987  Unipress.com
81.  27 Jul 1987  Dupont.com
81.  27 Jul 1987  Lockheed.com
83.  28 Jul 1987  Rosetta.com
84.  18 Aug 1987  Toad.com
85.  31 Aug 1987  Quick.com
86.  03 Sep 1987  Allied.com
86.  03 Sep 1987  DSC.com
86.  03 Sep 1987  SCO.com
89.  22 Sep 1987  Gene.com
89.  22 Sep 1987  KCCS.com
89.  22 Sep 1987  Spectra.com
89.  22 Sep 1987  WLK.com
93.  30 Sep 1987  Mentat.com
94.  14 Oct 1987  WYSE.com
95.  02 Nov 1987  CFG.com
96.  09 Nov 1987  Marble.com
97.  16 Nov 1987  Cayman.com
97.  16 Nov 1987  Entity.com
99.  24 Nov 1987  KSR.com
100.  30 Nov 1987  NynexST.com

 نوشته شده توسط محمد افاضاتی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

محمد افاضاتی

دیده ها، شنیده ها و علاقه مندی های یک برنامه نویس
محمد افاضاتی
محمد افاضاتی برنامه نویس python php دیتابیس های postgresql mongodb و ...

رونوشتی از علاقه مندی هایم برای ماندگار تر شدن!

تبلیغات

طبقه بندی موضوعی

Feedburner RSS

Others

توییتر

اولین دامنه های ثبت شده

سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۱، ۰۴:۰۲ ب.ظ

دامنه، در حقیقت همان آدرسی است که ما سایت ها را به آن می شناسیم. اسمی که به جای استفاده از IP، خیلی راحت در آدرس بار مرورگر می زنیم و سایت مورد نظر را باز می کنیم.

آمار جالبی را چند وقت پیش دیدم با عنوان ۱۰۰ دامنه قدیمی com ...

اولین دامنه ثبت شده Symbolics.com بوده که سال ۱۹۸۵ ثبت شده است. دامنه هایی مثل Hp، IBM و ... جز همان ردیف های اولیه است...

فصله بین این ۱۰۰ تا چیزی حدود ۲ سال و نیم بوده است. اولین دامنه دو حرفی HP بوده ...

منبع

 

لیست ۱۰۰ دامنه های ثبت شده:

1.  15 Mar 1985  Symbolics.com
2.  24 Apr 1985  BBN.com
3.  24 May 1985  Think.com
4.  11 Jul 1985  MCC.com
5.  30 Sep 1985  DEC.com
6.  07 Nov 1985  Northrop.com
7.  09 Jan 1986  Xerox.com
8.  17 Jan 1986  SRI.com
9.  03 Mar 1986  HP.com
10.  05 Mar 1986  Bellcore.com
11.  19 Mar 1986  IBM.com
11.  19 Mar 1986  Sun.com
13.  25 Mar 1986  Intel.com
13.  25 Mar 1986  TI.com
15.  25 Apr 1986  ATT.com
16.  08 May 1986  GMR.com
16.  08 May 1986  TEK.com
18.  10 Jul 1986  FMC.com
18.  10 Jul 1986  UB.com
20.  05 Aug 1986  Bell-ATL.com
20.  05 Aug 1986  GE.com
20.  05 Aug 1986  Grebyn.com
20.  05 Aug 1986  ISC.com
20.  05 Aug 1986  NSC.com
20.  05 Aug 1986  Stargate.com
26.  02 Sep 1986  Boeing.com
27.  18 Sep 1986  ITCorp.com
28.  29 Sep 1986  Siemens.com
29.  18 Oct 1986  Pyramid.com
30.  27 Oct 1986  AlphaCDC.com
30.  27 Oct 1986  BDM.com
30.  27 Oct 1986  Fluke.com
30.  27 Oct 1986  Inmet.com
30.  27 Oct 1986  Kesmai.com
30.  27 Oct 1986  Mentor.com
30.  27 Oct 1986  NEC.com
30.  27 Oct 1986  Ray.com
30.  27 Oct 1986  Rosemount.com
30.  27 Oct 1986  Vortex.com
40.  05 Nov 1986  Alcoa.com
40.  05 Nov 1986  GTE.com
42.  17 Nov 1986  Adobe.com
42.  17 Nov 1986  AMD.com
42.  17 Nov 1986  DAS.com
42.  17 Nov 1986  Data IO.com
42.  17 Nov 1986  Octopus.com
42.  17 Nov 1986  Portal.com
42.  17 Nov 1986  Teltone.com
42.  11 Dec 1986  3Com.com
50.  11 Dec 1986  Amdahl.com
50.  11 Dec 1986  CCUR.com
50.  11 Dec 1986  CI.com
50.  11 Dec 1986  Convergent.com
50.  11 Dec 1986  DG.com
50.  11 Dec 1986  Peregrine.com
50.  11 Dec 1986  Quad.com
50.  11 Dec 1986  SQ.com
50.  11 Dec 1986  Tandy.com
50.  11 Dec 1986  TTI.com
50.  11 Dec 1986  Unisys.com
61.  19 Jan 1987  CGI.com
61.  19 Jan 1987  CTS.com
61.  19 Jan 1987  SPDCC.com
64.  19 Feb 1987  Apple.com
65.  04 Mar 1987  NMA.com
65.  04 Mar 1987  Prime.com
67.  04 Apr 1987  Philips.com
68.  23 Apr 1987  Datacube.com
68.  23 Apr 1987  Kai.com
68.  23 Apr 1987  TIC.com
68.  23 Apr 1987  Vine.com
72.  30 Apr 1987  NCR.com
73.  14 May 1987  Cisco.com
73.  14 May 1987  RDL.com
75.  20 May 1987  SLB.com
76.  27 May 1987  ParcPlace.com
76.  27 May 1987  UTC.com
78.  26 Jun 1987  IDE.com
79.  09 Jul 1987  TRW.com
80.  13 Jul 1987  Unipress.com
81.  27 Jul 1987  Dupont.com
81.  27 Jul 1987  Lockheed.com
83.  28 Jul 1987  Rosetta.com
84.  18 Aug 1987  Toad.com
85.  31 Aug 1987  Quick.com
86.  03 Sep 1987  Allied.com
86.  03 Sep 1987  DSC.com
86.  03 Sep 1987  SCO.com
89.  22 Sep 1987  Gene.com
89.  22 Sep 1987  KCCS.com
89.  22 Sep 1987  Spectra.com
89.  22 Sep 1987  WLK.com
93.  30 Sep 1987  Mentat.com
94.  14 Oct 1987  WYSE.com
95.  02 Nov 1987  CFG.com
96.  09 Nov 1987  Marble.com
97.  16 Nov 1987  Cayman.com
97.  16 Nov 1987  Entity.com
99.  24 Nov 1987  KSR.com
100.  30 Nov 1987  NynexST.com

 

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۱/۰۸/۰۹
محمد افاضاتی Symbolics Domain Oldest Domains

نظرات  (۱۱)

البته قبل از اینها هم بوده ولی دیگه وجود ندارن. یعنی symbolic اولین نیست در حقیقت.
پاسخ:
ااا تو اون لینکی که ما دیدیم اشاره نکردن :D
جالب بود .... با اینکه فاصله بین Hp و اپل چند سالی میشده ولی در این فاصله تعداد کمی دامنه ثبت شده الان که هر پشت سر هم ... اصن یه وعضی
سلام سایت بسیار مفیدی دارید ممنونم
اگر میشود مطالبی در زمینه دیتابیس های nosql منتشر کنید
با تشکر
۰۲ آذر ۹۱ ، ۰۱:۲۹ سجاد کشانی
سلام محمدجان خیلی خوشحالم کردی ایشالا به زودی سایت رو نمایی میشه می تونی فایل هارو دانلودکنی
ممنون از لطفت دلم خیلی براتون تنگ شده یاعلی مدد
۱۲ آذر ۹۱ ، ۰۳:۵۶ محمد عباسی
سلام. ممنون از این مطلب.
شما که دستت تو کاره در بیار گوگل برای کی بوده ؟! وقتی گوگل زده شده چقدر دومین بوده ؟
۲۱ آذر ۹۱ ، ۲۱:۵۹ سجاد کشانی
سلام دلاور مرد عرصه IT ..
آقا جان خوبی، دلمون براتون تنگ شده خیلی زیاد ..
راستی فایل های صوتی رو تو وبلاگ گذاشتم یه سر به ما بزن
یا علی مدد
۲۵ آذر ۹۱ ، ۰۰:۰۴ محمد علی اکبری
دنیای کوچکی، این شرکت Symbolics سر استالمن رو کلاه گذاشت و باعث شد استالمن بروه و GPL و بعدها FSF رو درست کنه

منبع: 
۲۵ آذر ۹۱ ، ۰۰:۰۹ محمد علی اکبری
راستی Sony readerت رو دیدم گفتم بد نیست یاد آوری کنم:

 اگر شما یک دستگاه Kindle از آمازون (که ما آن را Swindle [کلاه‌برداری] می‌نامیم) و یا Sony Reader (که ما آن را Shreader [مشابه کلمهٔ shredder که دستگاهی برای خرد کردن و از بین بردن اسناد است-مترجم] می‌نامیم چرا که تهدیدی برای کتاب‌ها محسوب می‌شود) را خریداری کنید، هزینهٔ ساخت چنین دنیایی (دنیای غیر آزاد - اکبری) را پرداخت کرده‌اید.

استالمن در http://www.gnu.org/philosophy/freedom-or-copyright.fa.html
پاسخ:
آره یه کم تند هست... کلا مقاله هدفش سیستم ها فروش اینجوریه :دی ما که روت می کنیم خیلی گیر نداره :دی
این سایت Symbolics.com آمار جالبی داره!
۱۸ تیر ۹۳ ، ۲۲:۰۶ آرین نرم افزار
 Apple تو لیست شصت و چهارمه در حالی که Microsoft اصلا جزو صد تا نیست
سلام
الان دیگه نمیشه دامنه ی دو حرفی ایجاد کرد ؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی